Bloghttp://bulikova.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskSvätí na 1.12.2010 2 (bulikova) Wed, 01 Dec 2010 12:00:38 +0100https://bulikova.blog.sme.sk/c/249250/Svati-na-1122010-2.html?ref=rssSvätí na 1.12.2010 (bulikova) Wed, 01 Dec 2010 11:28:40 +0100https://bulikova.blog.sme.sk/c/249245/Svati-na-1122010.html?ref=rssEvanjelium na 1.12.2010 (bulikova) Wed, 01 Dec 2010 11:21:59 +0100https://bulikova.blog.sme.sk/c/249243/Evanjelium-na-1122010.html?ref=rssSvätí na 30.11.2010 (bulikova) Tue, 30 Nov 2010 17:40:06 +0100https://bulikova.blog.sme.sk/c/249183/Svati-na-30112010.html?ref=rssEvanjelium na 30.11.2010 (bulikova)Keď chodil popri Galilejskom mori, uzrel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťali sieť do mora, lebo boli rybári, a povedal im: Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!  A oni hneď zanechali siete a nasledovali Ho.A keď poodišiel odtiaľ, uzrel iných dvoch bratov: Jakuba, syna Zebedejovho, a jeho brata Jána, ako si s otcom Zebedejom opravujú na lodi siete. Povolal ich. A oni hneď zanechali loď aj otca a nasledovali Ho. Zdroj: www.biblia.skTue, 30 Nov 2010 17:22:49 +0100https://bulikova.blog.sme.sk/c/249181/Evanjelium-na-30112010.html?ref=rssSvätí na 29.11.2010 (bulikova)Sv. Brendan z BirraSviatok: 29.novemberPriateľ sv. Brendana cestovateľa. Brendan bol mníchom v Clonard v Írsku. Stal sa opátom v Birre neďaleko Offaly a bol poradcom sv. Kolumbana. Kolumban mal víziu o tom, ako anjeli nesú Brendanovu dušu do neba. Tiež aj sv. Saturmin Zdroj: www.knazi.sk moje opravy na základe komentáraSun, 28 Nov 2010 16:21:20 +0100https://bulikova.blog.sme.sk/c/248981/Svati-na-29112010.html?ref=rssEvanjelium na 29.11.2010 (bulikova)Keď vošiel do Kafarnaumu, prišiel k Nemu stotník a prosil Ho:  Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a strašne sa trápi.  Povedal mu Ježiš: Ja prídem a uzdravím ho.  Ale stotník odpovedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; povedz len slovo a ozdravie môj sluha. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem tomuto: Choď! - ide, a druhému: Poď sem! - príde, a svojmu otrokovi: Urob toto! - urobí.  Keď to Ježiš počul, zadivil sa a povedal tým, ktorí Ho nasledovali: Vpravde hovorím vám: U nikoho v Izraeli nenašiel som takej viery. Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v kráľovstve nebeskom. zdroj: www.biblia.skSun, 28 Nov 2010 16:02:14 +0100https://bulikova.blog.sme.sk/c/248979/Evanjelium-na-29112010.html?ref=rssSvätí na 28.11.2010 (bulikova)Sv. FionnchuSviatok: 28.november6.storočieOpát v Bangorskom opátstve v Írsku, nástupca sv. Comgalla. Tiež aj Mansvet. Zdroj: www.knazi.skSat, 27 Nov 2010 22:21:54 +0100https://bulikova.blog.sme.sk/c/248930/Svati-na-28112010.html?ref=rssEvanjelium 1. adventnej nedele - 28.11.2010 (bulikova)Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“ (Mt 24, 37-44). Zdroj: www. katnoviny.skSat, 27 Nov 2010 21:41:50 +0100https://bulikova.blog.sme.sk/c/248926/Evanjelium-1-adventnej-nedele-28112010.html?ref=rssOspravedlnenie (bulikova)Dobrý neskorší večer. Chcem sa ospravedlniť za to, že som dlhý čas vôbec neprispievala na tento blog. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Ale je tu veľmi dobrá priam až skvelá správa. Dnes večer, teda predvečer nového liturgického roka začína môj život naberať konečne ten správny smer. Síce sa na ceste ešte pracuje, musím sa po nej konečne vydať. Dávam si záväzok, ýe budem pravidelne písať aj keď budem pracovne neviem ako vyťažená. Ak toto nedodržím tak ma ako sa hovorí môžte nakopnúť (slovne):"Hej, ty, nemáš náhodou niečo urobiť?" Takže ešte raz sa veľmi ospraveldňujem a hneď idem aj písať prvý článok. Ďakujem za pochopenie.Sat, 27 Nov 2010 21:29:25 +0100https://bulikova.blog.sme.sk/c/248924/Ospravedlnenie.html?ref=rssEvanjelium 9.4. (bulikova) Thu, 08 Apr 2010 20:59:33 +0200https://bulikova.blog.sme.sk/c/225227/Evanjelium-94.html?ref=rssSvätci 9.4. (bulikova) Thu, 08 Apr 2010 20:54:45 +0200https://bulikova.blog.sme.sk/c/225225/Svatci-94.html?ref=rssEvanjelium 8.4.2010 (bulikova) Wed, 07 Apr 2010 21:18:15 +0200https://bulikova.blog.sme.sk/c/225139/Evanjelium-842010.html?ref=rssSvätci 8.4. (bulikova) Wed, 07 Apr 2010 20:00:45 +0200https://bulikova.blog.sme.sk/c/225129/Svatci-84.html?ref=rssSvätci 7.4. (bulikova) Wed, 07 Apr 2010 17:16:17 +0200https://bulikova.blog.sme.sk/c/225107/Svatci-74.html?ref=rssEmauzský učeníci (bulikova) Wed, 07 Apr 2010 13:38:26 +0200https://bulikova.blog.sme.sk/c/225084/Emauzsky-ucenici.html?ref=rss